Over Natascha

Ik ben Natascha Schroten. Ik ben in 2002 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, afstudeerrichting Orthopedagogiek Gezin en Gedrag. Na mijn afstuderen ben ik twaalf jaar werkzaam geweest als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg en Combinatie Jeugdzorg, De Widdonck. Daarnaast heb ik sindsdien aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT en systeemtherapie. 

Als gedragswetenschapper was ik verantwoordelijk voor de diagnostiek en het uitzetten van de behandeling van de kinderen en jongeren en hun gezinnen. Deze kinderen en gezinnen hadden te maken met uiteenlopende problemen, zoals verlieservaringen, traumatische ervaringen, hechtingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen. Naast het begeleiden van de behandelteams, het begeleiden van de kinderen en de gezinnen en het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, maakte ik deel uit van een expertise-team trauma en hechting, een samenwerkingsverband tussen Combinatie Jeugdzorg en de GGzE.

Sinds maart 2011 ben ik, naast het werken bij Combinatie Jeugdzorg, gestart met mijn eigen praktijk. Ik wil graag kleinschaliger werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Sinds 2016 doe ik dat fulltime. Mijn ruime werkervaring als gedragswetenschapper biedt hiervoor een goede basis.

Mijn registraties:

  • Orthopedagoog-generalist afgerond, BIG nummer 699269766531  
  • Cognitief gedragstherapeut, VGCT 303977
  • NVO Orthopedagoog, NVO nummer 8970
  • Postmaster orthopedagoog SKJ, registratienummer 120001669

Voor verdere informatie aangaande mijn opleidingen en werkervaring wil ik u graag verwijzen naar mijn LinkedIn profiel: https://nl.linkedin.com/in/natascha-schroten-09540757