Sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining

De sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen die problemen ondervinden in de omgang met andere kinderen. Vaak gaat het om kinderen die het moeilijk vinden om op een goede manier voor zichzelf op te komen en hun eigen grenzen aan te geven. Door het aanleren van sociale vaardigheden wordt het zelfvertrouwen van kinderen bevorderd en leren kinderen steviger in hun schoenen te staan.