Behandeling

Als we het eens worden over de aanpak, dan starten we de behandelsessies. Allereerst is het opbouwen van een goede therapeutische relatie noodzakelijk als basis voor de therapie. Ik ga ervan uit dat ieder kind de kracht in zich heeft om verder te groeien in zijn ontwikkeling. Als therapeut help ik het kind hierbij door aan te sluiten bij het kind, door ondersteuning te bieden, door woorden te geven aan ervaringen en gevoelens van het kind en door activiteiten aan te bieden aan het kind die helpen. Na een aantal gesprekken stel ik een behandelovereenkomst op waarin ik de doelen en de verdere werkwijze vastleg en bespreek met ouders. Behandelsessies duren een uur. We proberen een goed tijdstip te vinden voor de behandelsessies. Het is echter niet altijd mogelijk deze buiten de schooltijd te plannen.

Ouders en kind zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een behandeling heeft het meeste effect als ouders bij de behandeling worden betrokken. Aan het eind van elke sessie vindt er dan ook een korte terugkoppeling plaats met ouders of verzorgers. Vaak vormen ook oudergesprekken onderdeel van de behandeling.

Als het in het belang van uw kind is om te overleggen met derden, zoals school of een opvoedondersteuner dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming voor gegeven is door de ouder of verzorger.

Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt of wanneer ouders of het kind weer zonder hulp verder kunnen, zullen de behandelsessies worden afgebouwd en beëindigd.