Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor jongeren met psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op vaste patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht.  Jongeren leren zichzelf zodanig veranderen dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en beter voor zichzelf op kunnen komen. Jongeren leren voelen wat hun behoeften zijn en ze leren hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen hun gedrag, maar veranderen ook hun gedachten en gevoelens.