Stress en emotieregulatie

Emotieregulatie is de vaardigheid om met je emoties om te gaan en het adequaat kunnen uiten van je emoties. Kinderen kunnen problemen ervaren in het reguleren van hun emoties. Ze hebben bijvoorbeeld weinig inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Dit komt omdat ze moeilijk contact maken met zichzelf en hun emoties. Kinderen kunnen moeite hebben met het ordenen en begrenzen van emoties. Hierdoor kun ze zeer gespannen raken. Ze hebben snel wisselende stemmingen of worden overweldigd door emoties. Vaak betekent dit dat kinderen eerst handelen en dan pas nadenken over de gevolgen van hun handelen. Binnen de praktijk onderzoek ik met de kinderen wat al allemaal goed gaat, wat de kwaliteiten en sterke kanten zijn. Daarna kijken we samen wat het kind graag zou willen verbeteren en welke hulpmiddelen daarbij ondersteunend zijn. Stress- en emotieregulatie therapie bestaat derhalve uit een combinatie van:

  • Mindfulness oefeningen
  • Ademhalings- en ontspanningstechnieken middels biofeedback (hartcoherentie)
  • Creatieve middelen
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Cognitieve gedragstherapeutische technieken.