Onderzoek naar de gezinsbeleving

Door middel van een onderzoek naar de gezinsbeleving wordt geprobeerd zicht te krijgen op de onderlinge gezinsrelaties, communicatiepatronen, opvoedingsstijlen. Hoe ervaart uw kind de relatie met ouders, broers, zussen. Voelt uw kind zich gewenst, hoe wordt het kind bejegend? Is er sprake van echtscheidingsproblematiek, loyaliteitsproblemen, parentificatie? Zijn er verbanden tussen het gezinsfunctioneren en het functioneren van het kind?