Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Middels het intelligentieonderzoek worden de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart gebracht. De prestaties van uw kind worden vergeleken met die van leeftijdgenoten.