Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek wordt de reden van aanmelding, de hulpvraag en de klachten besproken. Er wordt stil gestaan bij wat u of het kind graag veranderd zou willen zien en wat de oorzaak is van het ontstaan van de zorgen. Tevens wordt besproken wat de talenten, kwaliteiten en sterke kanten van het kind zijn. Op basis van dit gesprek wordt bekeken welke mogelijkheden van hulp er zijn binnen de praktijk. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.