Traumaverwerkingstherapie

Als kinderen of jongeren schokkende gebeurtenissen ervaren hebben, kunnen zij psychische problemen krijgen. Schokkende ervaringen die tot een trauma leiden, kunnen erg verschillen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals mishandeling, incest, pesten, agressie of emotionele verwaarlozing. Bij kinderen kan een trauma de ontwikkeling ernstig verstoren. Hun veilige basis valt weg en dat heeft grote invloed op de rest van hun leven. Daarom is het zaak een trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen. Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, des te beter de prognose. Praten en werken over de traumatische gebeurtenis helpt het kind de schokkende gebeurtenis een plaats te geven. Het kind leert weer een normaal leven te leiden zonder dat hij of zij steeds bang is dat hem of haar iets overkomt. Het kind leert terug te denken aan de gebeurtenissen zonder last te krijgen van heftige emoties of overstuur te raken. Specifieke vormen van traumabehandeling waarmee ik binnen de praktijk werk zijn EMDR, schrijftherapie en de Horizon methode.