Diagnostisch onderzoek

Wanneer na het kennismakingsgesprek met ouders overeen is gekomen dat nader psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk is, worden een aantal afspraken vastgelegd voor het onderzoek. Het kan daarbij gaan om intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar de gezinsbeleving. Op basis van de resultaten van het onderzoek volgt een adviesgesprek met behandeladviezen.