Vergoeding

Praktijk Natascha Schroten is een particuliere praktijk. Vanaf 1 januari 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiertoe heeft Praktijk Natascha Schroten een contract afgesloten met de Peelgemeenten, waaronder Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert, Bakel, Asten en Someren.
Een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts, jeugdarts of een beschikking aangevraagd door een gezins- en jongerencoach van de gemeente is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen.