Persoonlijkheidsonderzoek

Met behulp van vragenlijsten, gesprekken, tekeningen en ander onderzoeksmateriaal wordt de sociaal emotionele ontwikkeling, het zelfbeeld, de relatie met leeftijdsgenoten, de stemming, angsten en/of de gewetensontwikkeling in beeld gebracht. Ook aan ouders, verzorgers of leerkrachten kan gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen ten aanzien van het kind.