Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is er op gericht gedachten en gedrag positief te beïnvloeden. Als kinderen belangrijke zaken en gebeurtenissen in hun leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijken, worden zij gemakkelijker somber, angstig of geïrriteerd. Door middel van cognitieve gedragstherapie onderzoek ik samen met het kind of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Vervolgens onderzoeken we welke minder negatieve manier van denken beter past en hoe negatieve gedachten kunnen worden omgezet naar positieve gedachten. Irreële gedachten worden vervangen door meer realistische gedachten.
Naast de focus op de denkpatronen gaat eveneens aandacht uit naar het gedrag dat het kind vertoont. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, handelt gemakkelijk vanuit eigen impulsiviteit. Binnen de cognitieve gedragstherapie brengen we de problematische gedragingen van het kind en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart en daarna wordt nieuw, beter passend gedrag bedacht en ingeoefend.
Binnen de praktijk wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van gestandaardiseerde behandelprotocollen uit de cognitieve gedragstherapie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden deze programma’s afgestemd op de individuele vragen van het kind.