Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen. De ontwikkeling van een kind of jongere stagneert of vertoont bepaalde uitval. Neuropsychologisch onderzoek is van belang bij het inventariseren van belemmeringen tijdens het leerproces en bij het vinden van een meer gerichte aanpak bij leer- en gedragsproblemen. Neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet om problemen op het gebied van de aandacht en concentratie, waarneming, probleemoplossend vermogen, planning en organisatie, sociaal inzicht en geheugen vast te stellen of uit te sluiten.